PRK

PRK

Gözdeki kırma kusurlarının düzeltilmesinde kullanılan lazer tedavisinde farklı teknikler kullanılmaktadır. PRK tekniğinde, korneada eksik açılmadan üst yüzeyden lazer uygulaması yapılır. Bu tedavi yöntemiyle uygulanan lazer tedavisinde, korneadaki epitel doku sıyrılarak alt kısma lazer uygulanır.

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme bozukluklarının tedavisinde PRK lazer tedavisi tercih edilebilir. Bu yöntemde kornea yüzeyindeki epital tabakasının kazınmasıyla alttaki dokuya ulaşılır. LASIK yöntemindeyse korneadaki kapakçık kaldırılır. İki yöntemde de temel amaç korneanın yeniden şekillendirilmesidir. Miyopta 6, astigmatta e ve hipermetropta 2 numaranın altındaki kırma kusurlarının tedavisinde bu teknik kullanılabilir. Excimer lazer tedavisinin farklı yöntemlerinden biri olan PRK kusurlarının tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.

PRK Ve LASEK Arasındaki Fark Nedir?

PRK ve LASEK excimer lazer tedavisinin farklı iki yöntemidir. İki yöntemde de korneadaki kırılma kusurlarının düzeltilmesi amaçlanır. Uygulanan lazer aynıdır. Ancak uygulanma şekli farklıdır.

LASEK yönteminde korneanın en üst kısmı %20’lik alkol kullanılarak kaldırılır. PRK yönteminde ise korneanın yüzeyi spatül ile kazınır. LASIK daha derin yüzeylere lazer uygulanmasını sağlarken PRK yüzeyden lazer uygulanmasını sağlar. Bu tedavi yönteminde kaldırılan epital tamamen atılır. Ancak LASEK yönteminde bu doku lazer uygulamasından sonra yerine konur.

Epital dokusunun kimyasal ya da mekanik yolla değil de lazer yoluyla kaldırılması PRK tekniğidir. Bu tekniğe bu nedenle NO TOUCH yani dokunmadan lazer uygulaması da denir. İki yöntem arasındaki temel fark epital tabakasının nasıl kaldırıldığıdır.

PRK Yöntemi Kimler İçin Uygundur

PRK yöntemi her hasta için uygun olamayabilir. Hastanın bu yöntemle tedavi edilip edilemeyeceği yapılacak tetkikler sonrasında anlaşılabilir. Ancak genel olarak PRK tedavisine uygun olmayan durumlar şöyledir:

  • Değişen kırılma sorunlarının olması,
  • Korneada sıyrık veya hastalık olması
  • İleri derecede glokom olması,
  • Hastanın şeker hastalığının olması,
  • Durumu etkileyen katarakt rahatsızlığı,
  • Göz enfeksiyonunun olması,
  • Diğer bazı göz hastalıklarının olması, şeklindedir.

Kornea ölçümleri yapıldıktan sonra bu tarz bir tedaviye uygun olunup olunmadığı anlaşılabilir. Kornea yüzeyinin ölçülmesi ve haritasının çıkartılması hastanın göz kırılma kusurlarının hesaplanmasını sağlar. Böylece hastanın göz kırılma kusurlarına uygun tedavi tercih edilebilir. Her insanın kornea yapısı farklıdır. Bu nedenle de uygulanacak lazer tedavi yöntemi değişebilir.

PRK Ameliyatı Nasıl Yapılır?

PRK ameliyatı oldukça kısa süren kolay bir ameliyattır. Öncelikle hastanın gözü göz damlası ile uyuşturulur. Gözün kırpılmaması için göz kapağına bir tutucu konur. Korneadaki epital tabaka kaldırılır.

Korneanın altına uygulanan lazer ile kornea istenildiği gibi şekillendirilir. Bu ameliyattan önce birçok göz ölçümü yapılır. Bu ölçümlerde korneanın nasıl şekillendirileceği belirlenir. Bu yöntemin ameliyatı 15 dakika kadar sürer.

Hasta ameliyat süresince acı ya da ağrı hissetmez. Kornea tabakası Lasek için yeterli kalınlıkta olmayan hastalar için PRK ideal bir tedavi yöntemi sunar. Bu yöntemde, korneada kesik açılmaz. Yani herhangi bir dikiş ya da başka işlem gerekmez. Bu tedavinin ameliyatları hasta için oldukça konforlu ameliyatlardır. Mikro cerrahi yöntemler kullanıldığı için göze hiçbir zarar gelmez.

Göze Dokunmadan Lazer Tedavisi Yapılır Mı

Trans-PRK olarak adlandırılan lazer tedavisinde göze dokunmadan lazer uygulaması yapılabilmektedir. Doku kaldırılmadan uygulanan bu lazer tedavisi gözde iz bırakmayan bir tedavidir. Göze herhangi bir şekilde müdahale edilmez. Sadece lazer ışınları uygulanır. Diğer yöntemlerin aksine bu yöntemde epital dokunun kaldırılması söz konusu değildir. Lazer ışınları göze hiç dokunmadan korneayı şekillendirir. Göze dokunmadan lazer tedavisi olarak popülerleşen PRK sadece lazerin göze uygulanmasını sağlar.