Özgeçmiş

Adı Soyadı:           Özgür Irmak

Doğum Tarihi:        30.05.1975

Doğum Yeri:            Besni

Unvanı:                Uzman Doktor

Medeni Durumu:   Evli, iki çocuk babası

Halen Çalıştığı Kurum:

Bağlantı:       Tel:    (iş)    4445058

                                (GSM) 5322055028

                                e-mail: drozirmak@hotmail.com

 

Öğrenim Durumu:

İLKOKUL                                          BESNİ DUMLUPINAR İLKOKULU  1981-1986

LİSE                                                   ANKARA ANADOLU LİSESİ       1986-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans
Y. Lisans Tıp Ege Üniversitesi 1993-

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Göz Hastalıkları Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Arş.Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1999-2003
Uzm. Dr. Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 2003-2005
Uzm. Dr. Özel Onur Hastanesi 2005-2006
Uzm. Dr. Özel Silivri Millet Hastanesi 2006-2007
Uzm. Dr Özel Avcılar Anadolu Hastanesi 2007-2009
Uzm. Dr. Özel Medikal Park Silivri Hastanesi 2009-2017

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Oftalmoloji Derneği

Yabancı dil:

İngilizce

ALMANCA

ESERLER

  1. Uluslararası dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Companisa of Different antifuugal treat meoaut regumaus far expermental Caudio endophthalmitis in rabbit modeds Mikuobigol Bu. 2009

[Comparison of different antifungal treatment regimens for experimental Candida endophthalmitis in rabbit models].

BIH Koçak N1, Kaynak S, Kirdar S, Irmak O

THE EFFICACY OF SEVERAL TREATMENT COMBINATIONS IN CANDIDA ENDOPHTHALMITIS AN EXPERIMENTAL STUDY.

İH KOÇAK ,N., KAYNAK ,S. , ÖNER ,H., KIRDAR ,S.,KARACA,A. , IRMAK ,Ö., BAHAR

IV. EVRS CONGRESS

FAKOEMÜLSİFİKASYON ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ ASİSTANLARIN CERRAHİ GELİŞİM PROFİLİ

ÇG IRMAK.Ö.,KAYNAK.S.,KOÇAK.N.,ÖNER.F.H.

TOD. 38.ULUSAL KONGRESİ

CANDIDA ENDOFTALMİSİNDE DÖRT FARKLI SAĞALTIM YÖNTEMİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İH KIRDAR ,S. , KOÇAK , N., ÖNER ,H., DURAN , A., UÇAR,M., IRMAK ,Ö., KAYNAK …

Silence Beach Resort , Side – Antalya.POSTER.

Fakoemülsifikasyon öğrenme sürecindeki asistanların cerrahi gelişim profili

Ö Irmak

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi