LASİK

LASİKGöz sağlığı cerrahisinin gelişmiş olanakları günümüzde birçok görme bozukluğunun tedavi edilmesini sağlıyor. Excimer lazer tedavisi gözdeki kırılma kusurlarının lazerle düzeltilmesine olanak tanıyor.

Lazer tedavisinin uygulanma biçimleri kornea yapısına ve farklı durumlara göre değişebiliyor. LASİK lazer tedavisi en sık kullanılan lazer tedavi yöntemlerinden biridir. LASEK ameliyatıyla korneanın ön kısmı yeniden şekillendirilir. Miyop, astigmat ve hipermetrop rahatsızlıkları bu yolla iyileştirilebilir. LASEK tedavisiyle mevcut kırma kusurlarının kalıcı olarak düzeltilmesi hedeflenir.

Kontakt lens ya da gözlük kullanan kişiler bu tedaviyle gözlük ya da kontakt lens kullanmaktan kurtulabilir. LASEK tekniğinin diğer tekniklerden farkı korneanın üst tabakasının kaldırılmasıdır. Bu tabaka bıçaksız olarak lazerle kaldırılır. Ön tabaka kaldırıldıktan sonra kornea kırma kusurlarını düzeltecek şekilde yeniden şekillendirilir.

LASİK Lazerle Tedavi Kimler İçin Uygundur?

LASİK lazer tedavisi birçok görme bozukluğunun tedavisinde tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Lazer tedavilerinde hangi yöntemin hastaya uygun olduğu göz ölçümleri yapılarak anlaşılır.

Kornea haritasına bakılarak hastanın hangi tekniğe hangi yönteme ihtiyacı olduğu belirlenir. LASİK tedavisinin uygun olmadığı durumlarda LASEK ya da PRK tercih edilebilir. Kimler bu tedaviden yararlanabilir?

  • 18 yaşını geçmiş gözlük ya da kontakt lens kullananlar
  • Kornea kalınlığı yeterli seviyede olanlar
  • 10 dereceye kadar miyop olan kişiler
  • 6 dereceye kadar astigmatı olanlar
  • 4 dereceye kadar hipermetrop olanlar
  • Göz yapısı LASİK tedavisine uygun olanlar
  • Göz dereceleri son 1 yılda 0,50 derece ve üzeri değişmemiş olanlar

LASİK Ameliyatı Nasıl Yapılır?

LASİK ameliyatı retraktif cerrahinin en yaygın uygulamalarından biridir. Korneada düzeltilmesi gereken kusurlar ameliyat öncesinde belirlenir. Ameliyatta kornea tabakasından ince bir filep kaldırılır.

Flebi kaldırmak için çok ince bıçaklar ya da femtosecond lazer kullanılır. Flep kaldırıldıktan sonra korneanın alt tabakasına lazer uygulanır. Kornea yatağı yeniden şekillendirildikten sonra flep tekrar eski yerine yerleştirilir. Bu tür ameliyatlar, oldukça rahat ameliyatlardır. Hasta ameliyat sırasında gözünde herhangi bir acı hissetmez.

Ameliyat kısa süren bir ameliyattır. Ve sonrasında hasta kısa sürede normal yaşamsal aktivitelerine geri dönebilir. Herkesin göz yapısı farklı olduğundan kırma kusurunun tedavisinde uygulanacak cerrahi yöntem de farklı olabilir.

Günümüzde LASİK en yaygın kullanılan lazer tedavisidir. Ameliyattan sonra görüş net olmaz. İlk gün gözlerde batma, yanma gibi hassasiyetler yaşanabilir. Görmenin netleşmesi birkaç günü bulabilir. Ameliyat sonrası gözü korumak için güneş gözlüğü takmak gerekir. İlk kontrol ameliyat yapıldıktan bir gün sonra yapılır.

LASİK Ve LASEK Arasındaki Fark Nedir

LASİK ve LASEK arasındaki temel fark korneadaki ince tabakanın kaldırılmasıyla ilgilidir. LASİK yönteminde korneanın ön yüzeyindeki ince tabaka kaldırılır. LASEK yönteminde ise bu ince tabaka kaldırılmadan lazer uygulaması yapılır.

İki yöntemde de temel amaç korneanın yeniden şekillendirilmesidir. Herkesin kornea yapısı farklı olduğundan korneaya nasıl bir teknikle yaklaşılacağı da değişebilir. İki yöntemle de hastaların gözlük ya da kontakt lensten kurtulması mümkündür.

Kornea kalınlığı hangi yöntemin kullanılacağında belirleyici faktördür. İki yöntemde de excimer lazer korneayı yeni ve kusursuz hale getirmek için uygulanır. LASİK tedavisinde kırma kusurlarının düzeltilmesi için kornea tabaksının kaldırılması söz konusudur.

LASEK yönteminde kornea tabakası kaldırılmadan lazer uygulanmaktadır. LASİK tedavisinin uygun olmadığı durumlar da vardır. İnce kornea, glokom ve kontrolsüz diyabet rahatsızlıkları olan kişiler için bu tedavi uygun değildir. Lazerle göz bozukluklarının düzeltilmesinde lazer tedavisi tercih edilirken hangi tekniğin uygun olduğu yapılan tetkikler sonrasında anlaşılır. Her hasta için uygun olacak bir tedavi tekniği mevcuttur.